SVAR: Sjukanmälan ska göras omgående när man insjuknar, för annars riskerar man att inte få någon sjuklön eller sjukpenning. Arbetsgivaren behöver normalt inte godta en anmälan i efterskott även om man har ett läkarintyg med sig hem. Ligger du däremot inlagd på sjukhus och inte har någon möjlighet att meddela dig med arbetsgivaren kan det vara OK att anmäla sjukfallet direkt du kommer ut från sjukhuset. Om du hade ringt och meddelat att du var sjuk och sedan lämnat in ditt läkarintyg när du kom hem hade du fått tillbaka de semesterdagár du missat under sjukskrivningen.