I ”Capitalism – a love story” gör Michael Moore upp med den amerikanska drömmen. Det är tvära kast mellan humor och djupaste allvar.
Moores film är snarare en modern pamflett än en dokumentär.
Det är en film som berättar om korruption och girighet, men också om kamp. Istället för att bara säga att ”världen är hemsk”, säger Moore att ”världen är hemsk, ställ dig upp, gör något”.

Filmen är sevärd och tar upp viktiga frågor, men jag börjar ledsna på hans pajashumor. Stort plus till musiken.