Det tabu som finns i samhället mot att prata om det som är svårt gör det extra komplicerat för den som drabbas. Här fyller böcker som berör sådana ämnen en viktig roll, menar Åsa Landberg som är psykolog och psykoterapeut.
Av de barn hon träffar är det många som tror att de är ensamma om sina upplevelser, att det är fel på dem.
– Vetskapen att det händer andra barn och att det inte är barns fel när vuxna använder våld är mycket värt för de här barnen. Andra barn tror att alla har det som de själva, och för dem är det viktigt med kunskapen att det inte ska vara så, säger Åsa Landberg.

Hon tycker inte
att vuxna ska väja för svåra ämnen. Det är inte att göra barnen en tjänst att vagga in dem i en Bullerbytillvaro:
– Barn behöver veta att alla vuxna inte är snälla. Det kan fungera som en vaccination för att de inte ska råka illa ut. Även små barn är väldigt exponerade för media och jätterubriker om misshandel, mord och våldtäkter. Vilket är obegripligt för barn. Då är det bättre att stifta bekantskap med svåra ämnen via en barnbok.
Åsa Landberg säger att för-skolepersonal ofta känner sig otillräckliga om de får vetskap om att ett barn upplevt våld. Men att de underskattar hur mycket förskolevardagen med rutiner, trygghet och sammanhang betyder för barnen.
Om man misstänker att ett barn far illa är man enligt lag skyldig att anmäla det till socialtjänsten.

Åsa Landberg har
jobbat länge med barn och hon har själv gjort många anmälningar. Hon vet att det är obehagligt. Framför allt när man träffar föräldrarna dagligen.
– Det kan upplevas otäckt, men är nödvändigt. Den rädsla och det obehag man själv känner är väldigt liten jämfört med vad barnet upplever. Man kan aldrig lämna en garanti att det blir bättre för barnet, men man måste försöka hjälpa till.