Du säger att ni är ett av landets bäst fungerande branschråd. Hur menar du då?
– Ja, det tycker vi faktiskt. En del har inte några träffar och har svårt att få arbetsgivarna att släppa till tid. I Blekinge tar man det seriöst och arbetsgivarna tycker att det är bra att vi finns.

På torsdag har branschrådet sin stora, årliga temadag i Karlshamn. Vilka kommer?
– Det brukar komma 150-200 arbetsplatsombud och enhetschefer. Två från förbundskontoret kommer, Ann Georgsson som ska prata om de centrala branschråden och Birthe Josephson som ska tala om jämställdhet och mångfald. Teologen Lisbeth Carlborg kommer också.

Vad ser du mest fram emot på temadagen?

– Att ombudsmännen från förbundskontoret kommer. För många medlemmar är det inte så vanligt att träffa en ombudsman. Det känns ofta långt från förbundet till oss på golvet.

Säg något konkret som branschrådet har uppnått!
– Vi har politikerträffar två gånger om året. Vi kallar och politikerna brukar komma. Vi utbyter idéer och diskuterar frågor som årsarbetstid, schemaläggning, arbetsmiljön, stresshantering, helgarbete, problem med chefer.