Upphandlingen gällde linje 132 mellan Sunnantorp och Umeå. Vid årsskiftet tas den trafiken över av Busspoolen, ett gemensamt bolag för 21 mindre bussföretag i Västerbotten och södra Lappland.

Kommunal har tidigare lyckats få garantier för att personalen ska tas över av det företag som vinner upphandling av trafiken i Umeå stad. Men i övriga länet gäller denna garanti inte.
– Jag vet inte om Busspoolen kommer att behöva fler anställda nu. Men i Swebus är organisationen så slimmad att det inte går att stoppa in de övertaliga förarna på någon annan linje som bolaget kör, säger Albert Wiklund.

Nästa upphandling som berör länet kommer nästa år och gäller trafiken på E4:an från Sundsvall till Haparanda.
– Den linjen körs i dag av Veolia. Kanske kan Swebus vinna den, säger Albert Wiklund.
Inte heller vid denna upphandling finns några garantier för personalens anställningstrygghet.