– Det är inte vårt bord, har vi sagt. Men visst är det vårt bord! Städningen på sjukhusen har självklart med patientsäkerheten att göra.

Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen.
Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.
Foto: Sören Andersson

Lars-Erik Holm har varit generaldirektör på Socialstyrelsen i ett och ett halvt år. Han erkänner utan omsvep att Socialstyrelsen försummat frågan.
– Vi måste göra allt vi kan för att hejda spridningen av resistenta bakterier. Uppenbarligen smittas många på sjukhusen och de vårdrelaterade sjukdomarna har blivit ett stort problem. Det räcker inte med att personalen tvättar och spritar händerna, också patienter sprider smitta. Man kan smeta omkring bakterier om man använder samma trasa, föra dem vidare från säng till säng.

Socialstyrelsen ska nu inleda en granskning av städningen på sjukhus, hur den går till, vilka instruktioner städpersonal får och vilka krav som ställs när städning upphandlas.
Först ska några sjukhus väljas ut, sen går man vidare.
Lars-Erik Holm beskriver hur det gick till när han utbildade sig till läkare. Då var det ofta sjukvårdspersonal som städade salarna, torkade sängar och väggar. Salar stängdes av för att städas.
– Jag menar inte att det måste bli som då. Men det fanns nog en större medvetenhet om hur viktig städningen och hygienen var, säger han.