I sju år går berättarjaget i psykoanalys, fyra gånger 50 minuter i veckan.  Bakom soffan sitter Fru Freud, den livboj och senare ramp från vilken huvudpersonen tar avstamp och går vidare i livet. Hon är en ung, sårbar kvinna, som kämpar med sin laddade relation till konstnären Leo och sin plötsliga förälskelse i arbetskamraten Nika. En kärlek som drabbar henne just som hon blivit gravid med Leo.
Analysens tvingande form och teoriernas resonemang om manligt-kvinnligt blir en lång och kampfylld väg till frigörelse från könsidentiteter och en sorts återfödelse som autonom människa.

De drygt 400 sidorna som berättar om denna inre resa pulserar av olika sorters begär. Men framförallt blir man som läsare fascinerad av dialogen med Fru Freud under de många timmarna i soffan, de som återges så väl, och som hela tiden tar slut.