När du köper ett paket med färsk kycklingfile kanske du inte tänker på vart resten av kycklingen tagit vägen.
Svaret är att vingar och lår troligen dumpats i Afrika till lågpris och gjort fattigdomen ännu större, eftersom den inte lönar sig att föda upp eget.

Detta får man bland annat veta i boken Dagens Rätt. Makten över maten är koncentrerad till ett fåtal allt större företag i världen som motarbetar utvecklingen mot fasta anställningar, bättre arbetsmiljö och mer demokrati.
Det en maktfaktor som är osynlig i debatten; de som sår, skördar, förädlar, bereder och serverar den mat vi behöver.