Men det kan bara bli möjligt om också  arbetsgivarorganisationerna tar sitt ansvar genom att engagerat försvara och aktivt arbeta för att stärka och utveckla den svenska partsmodellen, inte bara i ord utan också i handling, menar TCO-förbunden.

TCO är oroliga för att det ska slutas för låga avtal. Det kan hota sahällsekonomin, anser de.
– Vi tänker ta ansvar för att förhandla fram avtal som säkrar en reallöneutveckling för våra medlemmar och som bidrar till en god samhällsekonomisk utveckling. Starka centrala avtal är grunden i den svenska förhandlingsmodellen. Vi tänker inte acceptera en utveckling där de centrala avtalens roll undermineras. Alla former av diskriminering ska förebyggas och motverkas, skriver TCO-förbunden.

Målet är att nå fram till avtal som bidrar till att eliminera osakliga löneskillnader och som bidrar till att mäns  och kvinnors arbete och kunskap avlönas likvärdigt, avslutar TCO-förbunden sitt uttalande.