I dag kan en privatperson föra in 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter öl från ett annat EU-land, vid ett och samma tillfälle. Det räcker att ha fyllt 20 år och säga att det ska vara för eget bruk.
Att sedan alkoholkonsumtionen ökar i Sverige, liksom de många tragiska effekterna av densamma, är kanske inte så mycket att förvånas över.

Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister har skrivit en trepartimotion till riksdagen, där de, enligt Riksdag & Departement (29/2009) vill ”se krafttag för att återupprätta en restriktiv alkoholpolitik.” De anger inte hur skarpt förslaget är, i liter räknat, men menar att Sverige här enskilt kan införa hårdare begräsningar för hur höga nivåer man får föra in.
Till detta lägger de krav på förbud mot alkoholreklam, som ska drivas även internationellt. Samt en kraftig skattehöjning i Sverige på alkoläsk och söt cider som främst dricks av unga.

I borgerligheten har KD tidigare haft samma åsikt som de rödgröna i EU-frågan, men med tanke på hur rädd Göran Hägglund, deras partiledare, är för allt som kan verka förmyndare och reta upp folket, så är det tveksamt om partiet har civilkurage nog att stå upp för denna motion.

Vad EU tycker är nog lätt att räkna ut: den fria rörligheten över gränserna väger tyngre än exempelvis 400 000 barn i Sverige som plågas av missbruk i familjen.
Så de rödgröna får nog räkna med lite bråk och civil olydnad, och det skadar definitivt inte i en så här viktig folkhälsofråga.