Svenska Akademien säger så här om hennes författarskap: ”som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”.