Man vet inte om man ska skratta eller gråta, men det ligger nog närmare till hands med tårar, i alla fall för de flickor som ansträngt sig och pluggat och nu får veta att killar med sämre meriter får deras studieplatser, blott och bart för att de har snopp.
Det råder stor snoppbrist på utbildningen, och detta är så allvarligt att det måste åtgärdas, även om några hårt pluggande tjejer ryker av bara farten, anser universitetsledningen, liksom DO, som inte vill föra flickornas talan.

För när JäMo, jämställdhetsombudsmannen, blev en del av DO så tappade den statliga myndigheten intresse för högpresterande flickors rättigheter. Det är nämligen nästan alltid kvinnor som missgynnas vid antagningar till universitet och högskolor som tycker att jämn könsfördelning ska vägra tyngre än studieflit.
Detta framhåller de båda juristerna Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord på DN Debatt i dag.
De har tidigare drivit rättsfall för tjejer som missgynnas vid veterinärintagningar, där de vunnit i första instans mot SLU, statens lantbruksuniversitet. Till den utbildningen hade män upp till 38 gånger större chans att tas in, eftersom så många flickor med höga betyg önskade att gå den, och universitetet ville ha in pojkar på kursen. Som om hästen brydde sig om vad veterinären har för kön!
Nu stämmer de även Lunds universitet i en grupptalan från 31 unga kvinnor, och JO-anmäler även Diskrimineringsombudsmannens hantering av de förbigångna flickornas ärende. Det gör de helt rätt i.

Att DO ser snoppbrist som allvarligare än könsdiskriminering är anmärkningsvärt. Men så är fallet, för om flickorna vill driva saken så måste de betala ur egen ficka är det besked de fått därifrån. Det kan bli mycket dyrt och är inte rättssäkert i ett system som vi alla bidrar till genom våra skattepengar och som berör oss alla i så hög grad.
Vem skyddas av det statliga diskrimineringsskyddet och hur värnas flickors och pojkars lika möjligheter, utifrån de krav som de får sig tilldelade i skolan? Vad är det för vits med betygskriterier och centrala prov i gymnasiet om allt ändå ställs på ända för att man har fel kön  – läs saknar snopp – när man kommer till universitetet?