Hur mycket varken kan eller vill företaget säga i dag.
– Det är ett engångsbelopp, säger Andreas Wiklund, vd för föetaget. Vi räknar med att ge pengar tillbaka efter sex månader och ändå kunde göra de investeringar som krävs i personal. Vi är nystartade och det handlar om att marknadsföra sig.

Ännu så länge bara Delegi Omsorg ett tiotal anställda plus timanställda vid behov.
Biträdande socialchefen Nils Zadic i Jönköping är dock kritisk och säger
till Sveriges Radio att det inte är någon bra idé. ”Det är inte riktigt vad
vi förväntat oss och tycker är acceptabelt.”

KA har tidigare skrivit om att vårdvalet i Jönköping hittills varit föga
framgångsrikt för de privata alternativen. De flesta har valt kommunen.