Jag anser att det ersättningssystem som finns i hemsjukvården (ersättning per patientbesök) som finns idag i Stockholms län är orättvist och får stora konsekvenser för de undersköterskor som är anställda inom hemsjukvården. Många undersköterskor riskerar bli uppsagda eller så gör vårdcentralerna vartefter om de underskötersketjänster som finns nu, till tjänster för sjuksköterskor.

En viktig bidragande orsak till detta är att vårdcentralerna tjänar mer per patientbesök om det utförs av en sjuksköterska (200 kr i grundersättning/patient, 1) jämfört med om det utförs av en undersköterska (100 kr/ i grundersättning/patient, 1).
Ersättningen är olika trots att arbetsuppgifterna i den basala hemsjukvården ute hos patienten är densamma.
I den verklighet som råder med vårdval och konkurrens på vårdcentralerna är det pengarna som styr vilken personal som anställs och används.

Jag (och säkert fler med mig) menar att ersättningen per patientbesök borde vara lika oavsett vem som utför den basala hemsjukvårdstjänsten – undersköterska eller sjuksköterska. Annars riskerar arbetsmarknaden för undersköterskor att försämras ännu mer!
Det är redan nu svårt att hitta arbete inom hemsjukvården som undersköterska, även om man har erfarenhet – tyvärr. Jag har arbetat ett antal år inom medicinsk hemsjukvård och har trivts väldigt bra med det. Jag skulle önska att jag och andra undersköterskor skulle kunna arbeta inom hemsjukvården även i framtiden. Men då krävs en förändring av dagens ersättningssystem!
Jag hoppas att ansvariga politiker inom Stockholms läns landsting kan och vill hjälpa till att förändra systemet medan det ännu finns några undersköterskor kvar i hemsjukvården. Men det brådskar.
Hoppas på ett snabbt svar på vad ni som politiker kan göra för att förändra det orättvisa ersättningssystem som finns idag.

Daniel Luther
Undersköterska