– Slöseri med skattepengar! säger Kommunals ombudsman Barbro Öberg.  I en kommun som Jokkmokk med drygt 5000 invånare, där politikerna diskuterat en skattehöjning, borde man vara aktsam om pengarna och följa lagarna istället, säger Öberg.
– Det som skett är allvarligt och de chefer som är ansvariga för övertrampen måste helt enkelt bort. I det fall medlemmar från Kommunal skulle ha vållat en kommun kostnader i den här storleksordningen skulle de inte ha ett jobb att gå till, säger Barbro Öberg

Kommunal har drivit inte mindre är tre skadeståndsförhandlingar mot Jokkmokks kommun. Öbergs kritik riktas mot socialchefen Håkan Olsson, som hon anser har struntat i vad medbestämmandelagen säger om informations- och förhandlingsskyldighet, när förändringar genomförts.
– De har visat stor nonchalans mot arbetsrätt och mbl och min känsla är att socialförvaltningen och socialchefen satt detta i system, säger Barbro Öberg.

I det tredje fallet, som rör matvarutransporter i Vuollerim har kommunen också brustit i mbl men också satt lagen om offentlig upphandling ur spel, hävdar Kommunal. Bara ett företag har valts ut godtyckligt, facket har inte alls fått vara med i processen, anser Barbro Öberg.
– Det kanske finns medlemmar i Kommunal som är intresserade av att sköta den här verksamheten. Men nu har vi rakt av körts över.

Socialchefen Håkan Olsson på Jokkmokks kommun slår tillbaka. Han säger till KA att kritiken till viss del är felaktig och i flera fall har kommunen tvingats till snabba åtgärder i akutsituationer.