– Det går att behålla den svenska modellen och samtidigt respektera EG-rätten, säger arbetsmarknadsminster Sven Otto Littorin.
I dag fattade regeringen beslut om ett förslag till ny lagtext med förslag till åtgärder med anledning av EG-domstolens dom i Lavalmålet.
– Jag är glad att vi funnit en lösning som på ett välbalanserat sätt förenar den svenska arbetsmarknadsmodellen med gällande EG-rätt, säger Sven Otto Littorin. Vi behöver inte införa ett system med lagstadgade minimilöner. De svenska avtalen bildar norm för regleringen av anställningsvillkor.

LO är dock kritiskt:
– Lavaldomen tog inte bort fackets rätt att teckna kollektivavtal för gästande arbetstagare i Sverige, men den begränsade de villkor vi kan kräva. Nu går regeringen ett steg längre, man försvårar fackets möjligheter att teckna avtal med utländska företag. Facket tvingas acceptera utländska kollektivavtal och anställningsavtal. I praktiken innebär det att man skapar ett kryphål som gör det möjligt för oseriösa företag att dumpa löner, säger LOs ordförande Wanja Lundby Wedin.

Förslaget räcker inte hela vägen fram, tyvärr kvarstår fler problem som kan leda till sämre villkor för utländska arbetare, konstaterar Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar.