SVAR: Bemanningsfrågan är i alla lägen, inte bara vid semester, helt och hållet arbetsgivarens ansvar. Finns ingen vikarie att tillgå kan arbetsgivaren alltså avslå en semesteransökan. Frågan är dock på vilket sätt arbetsgivaren har försökt hitta vikarier. Det finns dessvärre ingen central lösning på dina frågor. Du bör vända dig till det lokala facket för mer hjälp.