SVAR: De flesta årsarbetstidsavtal utgår från 12 månader. Det görs sedan avdrag för semester och röda helgdagar och kvar blir då ett visst antal timmar som ska arbetas. Om du under vinter och vår arbetar alla dagar fram till 25 dag­-ars semester och därefter alla dagar fram till 31 december (jag förutsätter att du inte arbetar någon helgdag som infaller måndag till fredag) ska du inte behöva arbeta extra under din semester. Kontakta sektionen för att reda ut om något blivit fel.