Nu är det åter dags att välja nya fondbolag, (om man vill) och vi översvämmas av erbjudanden från alla som vill förvalta våra pensionspengar på ”bästa sätt”. Men det handlar om så mycket mer. Det finns inga gränser för vad ”eliten” tycker att den är värd. Det är årslöner som är en förmögenhet och det är bonus, rörliga ersättningar, avgångsvederlag, pensionsförmåner och annat som betalas ut oavsett resultat och hur jobbet skötts.  Det här vill många av oss inte vara med och betala med våra pensionspengar. Vi vill veta hur det ser ut i fondbolagen och de företag/koncerner de, på vårt uppdrag, placerar våra pengar i. Till exempel: Vad har chefer, VD:ar, styrelser, ledningsgrupper och övriga anställda för bonus och andra förmåner/avtal? Vilka pensioner och avgångsvederlag? Kollektivavtal?

Rigmor Westlund
Landstingssektionen i Gästrikland Kommunal Gävleborg