Regeringen beräknar att 300 000 jobb försvinner i Sverige de kommande åren varav drygt 60 000 inom offentlig sektor. När sysselsättningen sjunker får det direkta konsekvenser för välfärden, och för alla som jobbar inom offentlig sektor. Sverige halkar efter när barngrupperna blir större i förskolan, när klasserna blir större och färre anställda inom sjukvård och omsorg. Och välfärdsarbetarna kommer få en tuffare arbetssituation när samma arbete ska utföras av färre anställda.

Istället har regeringen lånat pengar för att sänka skatten för dem som jobbar, något som ger oss i genomsnitt ca 200 kronor mer i månaden. Detta samtidigt som 60 000 av oss kommer bli förvisade till en lägre och dyrare a-kassa, en arbetsmarknad som har gått i stå, med små möjligheter till vidare studier. Vi som har jobb kommer att kunna gå ytterligare två gånger på bio i månaden, medan våra barn kommer att få betala priset på en stökigare skola med mindre personal och större klasser. Våra föräldrar får betala priset med en lägre pension och en sämre omvårdnad. De sjuka får betala priset med en sämre tillgång och kvalitet på vården. De som tjänar mest på skattesänkningen är inte kommunalarna, utan de som tjänar betydligt mer än personal inom offentlig sektor, de redan rika. Orättvisorna och klyftorna ökar.

Det är en felprioritering
av regeringen – nu måste investeringar i jobb och högre kvalitet i skola och sjukvård öka. Därför har vi i vår budget ökat resurser till sjukvård och jobb i välfärden. Vi lägger en budget med rejäla tillskott tillkommuner och landsting, och som gör att kommuner och landsting kan göra långsiktiga planeringar. Vi öronmärker pengar till en ökad kvalitet i sjukvården. Vi vill att alla ska få en högkvalitativ hälso- och sjukvård- oavsett var man bor, eller om man går till en privat eller offentlig vårdgivare. Ingen sjuk människa ska riskera att lämnas i sticket eller få otillräcklig omvårdnad. Alla ska ha tillgång till det bästa vi har inom sjukvård oavsett privatekonomi.

Under den förra djupa 90-talskrisen nedrustades skolan kraftigt på personal och resurser. Kommunerna klarade inte av att hålla kvalitén och vi kunde se att elevresultaten sjönk. De som fått betala priset är elevkullar under mer än tio års tid. Det får inte hända igen.
Därför riktar vi också pengar till skolan. Alla skolor ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Barnen och skolan får inte drabbas av krisen.
Politiken måste ständigt omprövas utifrån medborgarnas behov och politiska realiteter i Sverige och i omvärlden. Men ett är klart – socialdemokratins alternativ kommer även fortsättningsvis vara en ständig utveckling och förnyelse av den generella välfärden.
Vi vill annorlunda, därför sätter vi jobben och barnen först för. För framtiden och för våra barns skull.

Christina Zedell

Riksdagsledamot (S)