Alla som har Avtalspension LO-SAF ska i höst göra ett omval. Skälet är ett nytt pensionsavtal med förbättrade villkor, som motsvarar dem i tjänstemännens ITP-pension.
Och i december förra året avgjorde AMF:s ägare, LO och Svenskt Näringsliv, vilka elva pensionsförvaltare som får finnas med som alternativ. De som vill ha traditionell försäkring kan välja mellan sex förvaltare, och de som väljer fondförsäkring kan välja mellan fem förvaltare.
Den som inte väljer alls får en traditionell försäkring förvaltad av AMF Pension.

Hur viktigt är det välja? Vad blir skillnaden om man lyckas välja så att man får en hög avkastning på pensionskapitalet, och en lägre?
På AMF har man räknat fram exempel. För en undersköterska som är 25 år kan det handla om drygt 3 200 kr i månaden till över 7 000 kr i månaden i tillägg till pensionen mellan 65 och 75 år, beroende på om avkastningen är 2 procent eller 6 procent.

Avtalspensionen ska inte blandas ihop med den statliga pensionen – den som framgår av det orangea kuvertet. Avtalspensionen läggs ovanpå den.
Man kan också flytta med sig sitt intjänade pensionskapital till nya förvaltare.
– Det kan vara bra om man har mycket kapital placerat i fonder med höga avgifter. De nya alternativen har lägre avgifter. Men då ska man be Fora eller det bolag det gäller att räkna fram vad det kostar, det är inte säkert att det är fördelaktigt, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunals förbundskontor.  

Förutom att välja om man vill ha en fondförsäkring eller traditionell försäkring, och vem som ska få förvalta pensionskapitalet, ska man också ta ställning till efterlevandeskydd. Det finns två varianter, återbetalningsskydd där partner eller barn får ta del av pensionen när man avlider, och familjeskydd, där partner eller barn får en bestämd summa pengar om man dör innan man gått i pension.
– Efterlevandeskydd minskar pensionen, man ska tänka sig för om man vill ha det, säger Anne-Maria Carlsgård.
Ofta är det just kvinnor som arbetar deltid och får en låg avtalspension som väljer efterlevandeskydd och försämrar sin pension ytterligare till förmån för makar och vuxna barn som har mycket högre löner. Man ska tänka på att man har avtalsenlig tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som också ger ett skydd till efterlevande.
Pensionsvalet ska helst göras inom en månad från det att man fått brevet om pensionsvalet.