Löven virvlar och yr
träden med inga medel skyr
att ifrån sig löven släppa
så att varje stig och täppa
där vi med våra fötter trampa
dem ner mot marken stampa

Lagarna som i naturen styr
är förgänglighet och liv som gryr
allting växer upp och spirar
men den korta tid vi detta firar
är en bråkdel av en sekund
så känns det i saknadens stund