– Jag ser det som en sakta och plågsam åderlåtning av den sociala välfärden, säger Kommunals arbetsplatsombud Hans Nordlinder.
Ledsagarservicen i Stockholm, liksom på många andra håll i landet, är redan ”konkurrensutsatt”. Funktionshindrade kan välja mellan privat och kommunal utförare när de behöver stöd i sina vardags- och fritidsaktiviteter, som till exempel läkarbesök, deltagande i föreningsliv med mera.
Den kommunala ledsagarservicen är ensam om att finnas i hela Stockholm. De privata bolagen finns bara i vissa stadsdelar.

Nu ska den centrala verksamheten säljas ut, från och med den 1 juni nästa år ska en privat utförare ta över driften.
Det kommer inte bli möjligt med ett så kallat ”egen regi-anbud”, att kommunen själv lägger anbud.
– Vi ser det inte som realistiskt att vi skulle vinna ett sådant anbud, därför föreslår vi inte att det ska vara möjligt, säger Gillis Hammar, chef vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Definitivt beslut om förfrågningsunderlag tas vid nästa sammanträde på förvaltningen den 22 oktober.

I går (den 6 oktober) hölls ett informationsmöte med berörd personal. Mellan 30 och 40 av de anställda deltog. Men ansvariga från Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen kunde inte ge besked om hur det blir med personalens jobb. I fall förändringen ses som en verksamhetsövergång, enligt lagen om anställningsskydd, kan de anställda följa med över till den nya utföraren.
– Det kom massor med frågor som inte fick några som helst svar, säger Hans Nordlinder.
Kommunal och SKTF, som organiserar den administrativa personalen, har protesterat mot planerna.

Vad händer med jobben, Gillis Hammar?
– Om det blir en verksamhetsövergång så erbjuds de anställda jobb i det företag som vinner upphandlingen. Men det är för tidigt att säga.
Vad har du för kommentar till att det var ganska upprörda känslor vid gårdagens möte?
– Vi har försökt lämna så saklig information vi kan. Det är tråkigt om folk känner sig upprörda.

Enligt arbetsplatsombud, Hans Nordlinder, är knappt hälften av ledsagarna medlemmar i Kommunal. Förutom de tillsvidareanställda är cirka 100 timanställda knutna till verksamheten som ger service åt omkring 800 brukare i Stockholm.