SVAR: Enligt 14 § semesterlagen får arbetsgivaren inte förlägga semesterledighet till uppsägningstid utan arbetstagarens medgiv-ande. Om arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist och uppsägningstiden infaller under redan utlagd semester ska alltså förläggningen av semesterledigheten upphävas om arbetstagaren begär det. Detta gäller bara om uppsägningstiden inte är längre än sex månader.14 § semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån. Paragrafen kan alltså inte avtalas bort, varken genom kollektivavtal eller genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. När din bror blev uppsagd kunde han ha begärt att förläggningen av hans semesterledighet skulle upphävas. Men som jag uppfattar det har din brors uppsägningstid redan löpt ut utan att han framställt en sådan begäran. Tyvärr är det därför för sent att göra något åt saken.