SVAR: Inom svensk arbetsrätt råder principen att alla månader har 30 dagar. Av den anledningen har ett år  360 dagar i detta sammanhang. Två år  innebär alltså 720 dagar.