SVAR: Du kan få svar på dina frågor genom att i första hand kontakta Kommunals sektion på orten där företaget finns, eller Kommunals länsavdelning i det aktuella länet. De har god kännedom om de privata vårdföretag som finns inom Kommunals verksamhetsområde och kan informera dig om  företaget du vill veta mer om.