SVAR: Förbundet har inte för avsikt att teckna några centrala avtal med anledning av en eventuell pandemi. Just nu pågår det på avdelningarna diskussioner om att teckna lokala kollektivavtal med olika arbetsgivare. Innehållet i de avtalen förhandlas alltså lokalt utifrån behov och lokala förutsättningar. I de fall man inte tecknar avtal ska arbetsgiv­are som är bundna av kollektiv­avtal söka dispens hos Kommunals lokalavdelning om högre övertidsuttag än den allmänna övertiden. Arbetsgivare utan avtal vänder sig till Arbetsmiljöverket.