Det finns kanske kvinnor som inte känner sig påtvingade slöjan, men som muslim vet jag att flertalet gör det. En sak är säker: ingen flicka behöver bära slöja enligt Koranen förrän de har fått sin första mens. Anledningen till att flickor tvingas bära slöja tidigare än så är att de ska vänja sig. Väntar man tills de är i tonåren kan de få egen vilja och vägra ha slöja.

Sedan läser jag i tidningarna om Västerortsskolan i Stockholm som har blivit anmäld till Diskrimineringsombudsmannen för att de inte låter sina elev­er ha burka i skolan. Kampen om burkan är ett sätt för islamisterna att testa var det svenska samhällets gräns går.
Majoriteten av muslimerna i Sverige är liksom jag upprörda över att unga flickor ska behöva bära burka i skolorna. Skolarbetet bygger inte bara på att sitta och lyssna på läraren och genom skriftliga prov bevisa vad man har lärt sig. Av elevernas ansiktsuttryck kan läraren se om de hänger med. I skolan tillägnar sig eleverna även mycket kunskap genom att arbeta i grupper. Då är det viktigt att kunna se om ens kompisar förstår hur man resonerar och vice versa. Man kan inte delta i skolarbetet fullt ut med slöja för ansiktet. Man kan för övrigt inte heller delta i samhällslivet om man måste täcka ansiktet hela tiden. Det här måste både eleverna och föräldrarna inse.

År 2004 kom två flickor i Göteborg till skolan i burka. Vi var många som tyckte att Göteborgsskolan hanterade problemet på ett klokt sätt genom att ta en diskussion med flickorna om att inte bära burka under lektionstid. Jag tyckte då att det var en bra lösning, men nu tycker jag att man inte ska acceptera burka ens på rasterna.
Jag är troende muslim men bär varken burka eller sjalett. Varenda gång människor runt mig får reda på min tro så frågar de om jag inte måste bära sjalett. Jag tycker inte att någon kvinna ska bära burka, för det är ett sätt för mannen att utestänga henne från kontakter med andra än den närmaste familjen. Varje gång jag ser en kvinna i burka blir jag upprörd över att män ska ha den makten över kvinnor. Samtidigt inser jag att dessa män bara är svartsjuka och tar religionen som ursäkt för att stänga in sina kvinnor. Ett tolerant samhälle måste skicka en tydlig signal till extremister om att vi inte accepterar att friheten för kvinnor begränsas.

JA
till individuell föräldraförsäkring.

NEJ
till förtryck i alla dess former.