KA har granskat oppositionens tre budgetalternativ: vad skulle ett regimskifte betyda vad gäller dagens verksamheter i kommunerna och landstingen. Det är inte det lättaste eftersom partierna presenterar både det ena och det andra som ”kommunala satsningar”. Man räknar med en mängd riktade statliga bidrag som egentligen är kompensation för nya kostnader på grund av utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder eller statens miljöpolitik.
Som exempelvis Miljöpartiets gör vad gäller en miljardsatsning på cykelbanor.

Vänsterpartiet ligger i en egen division vad gäller generositet, Nästa år vill man ge 27 miljarder mer, 10 miljarder mer än regeringen. Följande år 25 miljarder respektive 20 miljarder mer än idag.
KA frågade partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson om hur Vänsterpartiet ska kunna regera ihop Socialdemokraterna och Miljöpartiet när det skiljer så mycket i den här frågan.
– Vi är ju överens om att vi vill värna välfärden. Det är en bra utgångspunkt sedan får vi diskutera och följa utvecklingen i kommunsektorn. Vi är idag väldigt oroliga och räknar med att cirka 20 000 förlorar jobbet i år.
– Och om regeringen som planerat 2011 drar tillbaka 12 miljarder i tillfälligt stöd motsvarar det ytterligare 25 000 färre jobb i kommunsektorn.
Om frågan är så viktig hur kan ni samarbeta med partier som vill sänka statsbidragen?
– Vi har gemensamma ambitioner om välfärden och vi kommer att jobba så mycket som möjligt för att få satsningar på vård, skola och omsorg i det kommande samarbetet.
Varför vill ni då sänka med 5 miljarder 2012 jämfört med vad ni vill ge 2011?
– Men vi vet också att skatteintäkterna successivt kommer att öka för kommunsektorn.
Ni är optimistiska och tror att krisen är över då?
– Vad vi ser nu, med det underlag vi har nu, ska stödet räcka till att upprätthålla den kvalité på välfärden som vi har idag.

Miljöpartiet har en lång lista med bidrag till kommuner som investerar i cykelbanor, kollektivtrafik men vad gäller mer pengar till dagens verksamheter är det mer magert. Ingen ökning av de generella statbidragen nästa år förutom de pengar regeringen ger. Följande år 3 respektive 2 miljarder mer än Borg.
KA frågade partiets Mikaela Valtersson, mp:s ekonomiskpolitiska talesperson:
Regeringen sänker statsbidraget till kommunernas vanliga verksamhet 2011 med 12 miljarder. Miljöpartiet sänker också med 9 miljarder. Varför sänker ni?
– Vi behöver nu konjunkturåtgärder för att undvika uppsägningar. Hade inte konjunkturläget varit som det är tycker vi inte att det behövts en förstärkning på 15-20 miljarder. Permanent behöver vi kanske en förstärkning på 2-3 miljarder.
En sådan årlig höjning av statsbidragen behövs bara för att kompensera effekterna av höjda löner och priser. Varför vill ni inte ge mer när befolkningsutvecklingen ökar kraven på kommunerna?
– Det är vad vi bedömer kan göras nu. Sedan har vi ju riktade pengar till skolan, psykiatrin, elevhälsan och andra kärnverksamheter som vi vill förstärka.

Socialdemokraternas Thomas Östros sa i sin presentation av socialdemokraternas budgetalternativ med ”18 miljarder mer än regeringen” till kommunerna:
– Vi är oroliga över att kvalitén i sjukvården och skolan försämras. Därför behövs ett långsiktigt handtag för att utveckla de mest centrala delarna av vår välfärd.
18 miljarder kommer han fram till genom att räknar samman siffrorna för tre år. Han räknar då också in bidrag som mer eller mindre ska kompensera kommunerna för nya eller utökade kostnader för arbetsmarknads- eller utbildningspolitiska satsningar som socialdemokraterna vill göra. Dessutom kostnader för investeringsbidrag som är led i partiets klimat- och miljöpolitik.
Anders Borg sänker de allmänna statsbidragen, pengarna som ska gå till dagens skola vård och omsorg, med 12 miljarder 2011. Ni sänker de allmänna bidragen med 8 miljarder. Varför sänker ni?
– Vi lägger 7 miljarder mer 2011 varav 4 miljarder är mer generella insatser, svarar Thomas Östros.
– Sedan kan man inte utesluta att vi förnyar vår bedömning till våren, vi följer hur utvecklingen blir i kommunerna.

I socialdemokraternas presentation står att man vill ge 11 miljarder mer än regeringen ”för mer personal” i kommunsektorn. Uppdelat per år är det 2 miljarder 2010, 4 miljarder 2011 och 5 miljarder 2012.
Med de löne- och prisökningar som förväntas under perioden krävs det en ännu större ökning av statsbidragen om de 2012 ska räcka till lika många jobb som idag.
Era satsningar räcker inte ens för att betala för pris och löneökningar fram till 2012.
– Min bedömning är att insatserna skulle bli en väsentlig hjälp för kommunerna att behålla kvalitén i skolan och omsorg.
Du menar på allvar att det här skulle betyda att det blev mer personal?
– I många kommuner kan den här insatsen betyda att man avstår från att säga upp personal.