Regeringen har presenterat förslag på vad som ska hända sjukskrivna när sjukförsäkringens maximala antal dagar tar slut.
Efter 30 månaders sjukskrivning (365 dagar + beslut om förlängd sjukpenning 550 dagar) tar rätten till ersättning slut.
Regeringen vill därefter att den som inte kan gå tillbaka och arbeta ska delta i vad de kallar ett arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram. Det ska pågå som längst i tre månader.
Därefter hänvisas de före detta sjukskrivna till jobb- och utvecklingsgarantin, lönebidrag eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

LO menar att det handlar om personer som i de flesta fall varit borta från arbetsmarknaden under lång tid. Att regeringen underskattar gruppens behov av insatser för att komma tillbaka i arbete:
– Det en stor grupp människor som varit sjukfrånvarande och nu ska söka jobb i ett läge när konkurrensen om jobben är oerhört tuff. Ska de ha en chans att lyckas måste det till åtgärder som både rustar den enskilde för arbete och som får arbetsgivare att anställa, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett uttalande.

LO välkomnar dock förslagen som gör det något svårare för personer att bli helt utförsäkrade. Dit hör förslaget att den som haft tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning kan återfå tidigare SGI (sjukpenninggrundande inkomst). LO vill dock inte se en karenstid på tre månader, som regeringens förslag innehåller.

Enligt Försäkringskassans prognoser kommer 54 000 personer att lämna sjukförsäkringen under 2010, 27 000 personer lämnar den 2011 och 9000 personer 2012. Därefter räknar Försäkringskassan med att 6000-7000 personer per år utförsäkras.
Riksdagen fattar beslut i november-december 2009. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2010.