14 miljarder kronor. Så mycket kostar utgifterna för a-kassan i Socialdemokraternas budgetmotion som partiets ekonomiske talesperson Thomas Östros presenterar imorgon.
Förslagen kring a-kassan fokuseras kring två frågor. Högre ersättningar med 80 procents ersättning och höjda tak samt lägre avgifter till a-kassan.
– Vi föreslår en höjning av dagersättningen i tre steg. Vi vill höja till 950 kronor 2010, sedan till 970 kronor 2011 och därefter till 990 kronor 2012, säger Thomas Östros.

Idag ligger taket i a-kassan på 680 kronor per dag.
Efter 100 dagars arbetslöshet vill Socialdemokraterna dock att ersättningen sänks med 150 kronor.
Thomas Östros har liksom andra företrädare för partiet talat om att ”80 procent av löntagarna ska ha 80 procent i a-kassa”. Men det uppfylls inte med detta förslag.
– Nej, vi når inte upp till det under den här treårsperioden. Men vi har det som mål för mandatperioden framöver. Samtidigt måste man förstå att höjningen vi föreslår är mycket radikal.

Sedan avgifterna till a-kassan höjdes har hundratusentals människor lämnat den. I sin budgetmotion föreslår Socialdemokraterna att kopplingen mellan arbetslösheten i en a-kassa och avgiften till densamma tas bort.
Avgiften till a-kassan ska också sänkas via en skattereduktion (ett avdrag på skatten):
– Vi växlar inkomstskatten mot en skattereduktion för a-kasseavgiften vilket betyder att det blir en sänkt avgift. Ett förslag som är särskilt gynnsamt för stora delar av LO-kollektivet, säger Thomas Östros.
Sammantaget skulle det betyda att avgiften till a-kassan blir likvärdig med avgiften innan valet 2006.

Det är alltså först imorgon tisdag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar sina tre olika budgetmotioner. Först till våren kommer oppositionen för första gången att lägga fram en gemensam budgetmotion.
Allt för att visa enighet och en samlad politik inför valet i september 2010.
Men än har de arbete att göra. Bara i det politikområde som rör a-kassan går åsikterna och prioriteringarna isär.

Miljöpartiet vill vänta med att höja a-kassan till 2012 – Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill höja tidigare.
Vänsterpartiet vill ta bort deltidsbegränsningen i a-kassan helt och hållet – Socialdemokraterna vill behålla den men utöka den från dagens 75 till 100 dagar.
Vänsterpartiet vill också höja den lägsta ersättningsnivån i a-kassan och i grundbeloppet för dem utanför a-kassan – vilket Socialdemokraterna inte har med i sin budgetmotion.
– A-kassan är en stor och viktig fråga för både S, V och MP. Vi har lite olika takt i respektive budgetmotion, men vi har starka gemensamma värderingar om vikten av ett bra skydd vid sjukdom och arbetslöshet, säger Thomas Östros.