Imorgon lämnar ni över en namninsamling till sjukhuschefen på Universitetssjukhuset MAS med protester mot sparkraven som innebär att personalen tvingas arbeta varannan helg.
– Jag hoppas innerligt att många kommer att stå utanför ingång 24 i morgon tisdag klockan 15.15. Jag bjöd ner sjukhuschefen att ta emot namnunderskrifterna under protesten imorgon, men hon tackade nej. Istället bjöd hon in oss till en diskussion vilket jag kan tycka var gentilt. Så nu kan jag ta med mig en grupp på 20 personer till henne.

Vad tänker ni framföra?

– Att vi inte vill eller tänker kompromissa – sjukhusledningen behöver titta på en annan arbetstidsmodell. De måste hitta en annan modell. Känner de att trycket från oss är starkt kanske de tänker om.

Hur många underskrifter har ni samlat ihop?
– Vid en snabb räkning runt 2000 stycken, men de ska räknas ordentligt senare idag.

Tror du att ni kommer att påverka ledningen?

– Ja, för det är nog nu. Nu får de titta efter andra besparingar. Vi kan inte ansvara för patienternas säkerhet med den här modellen. Det kanske är dags att politikerna tar patientansvaret om de tycker att de här neddragningarna är en bra idé. De här förslagen kommer att påverka vården negativt, patientsäkerheten försämras liksom arbetsmiljön.

Vad händer om ledningen inte lyssnar på era protester?
– Vi stannar inte med det här. Vi planerar att göra en namninsamling bland malmöborna och därefter uppvakta politikerna i Region Skåne. Vi ska visa att det här inte går. Den enda vinsten blir ett snyggt bokslut inför valet nästa år.