– Vad jag kan påminna mig så har det aldrig hänt att arbetsgivaren har sagt upp ett avtal, säger Lasse Thörn, chef vid Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Uppsägningsklausuler i avtal är ett ganska nytt påfund. Kommunal utnyttjade möjligheten i avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting 2002. Det ledde sedermera till en långdragen konflikt.
Hur bedömer du risken att detta kan leda till konflikt?
– Det kan jag inte säga. Det vi får göra i första hand är att försöka hitta en lösning förhandlingsvägen, säger Lasse Thörn.

På arbetsgivarsidan säger man ungefär samma sak.
– Jag hoppas inte att det ska gå så långt, säger förklarar ordföranden i branschstyrelsen för personlig assistans, inom Vårdföretagarna-Almega, Göran Fredriksson.

Arbetsgivarsidans argument för att säga upp avtalet är att det blir för dyrt med det avtalade löneutrymmet på 850 kronor att fördela, i genomsnitt. Det motsvarar minst en kostnad på 4 procent, enligt Göran Fredriksson.
Samtidigt kommer assistansersättningen, som är grundbulten i assistansföretagens ekonomi nästa år att räknas upp med drygt två procent., enligt regeringens beslut.
Det är den lägsta uppräkningen på 12 år, säger Göran Fredriksson. Ersättningen höjs med fem kronor till 252 kronor/timme.
Dessutom, påpekar Vårdföretagarna, har Försäkringskassan slutat att betala ut assistansersättning för brukare, efter det att de hamnar på sjukhus eller avlider. Enligt avtalet ska assistenterna få en månads uppsägningslön, om så sker.

Kommunals Lasse Thörn underkänner argumentationen.
– Det är ingen hållbar argumentation ur våra medlemmars synvinkel. Företagen måste kunna se det här över längre perioder. Det är väldigt olyckligt.
I dag, fredag 2 oktober, har parterna träffats och Vårdföretagarna har informerat om sin syn. Regelrätta förhandlingar mellan Kommunal och Vårdföretagarna kommer att inledas så fort som möjligt.
Avtalet berör uppåt 10 000 personliga assistenter, varav cirka 3 500 är medlemmar i Kommunal, enligt ombudsman Lena Retzius.