Vore jag stenens sång
jag sjöng stillhetens sång

Vore jag solens sång
jag sjöng hettans sång

Vore jag flodens sång
jag sjöng rörelsens sång

Vore jag himmelens sång
jag sjöng lätthetens sång

Vore jag din enda sång
jag sjöng livets sång

Och så vore jag
äntligen icke mer.