Vid årsskiftet 08/09 skulle det bli möjligt att välja vem som skulle utföra hemtjänst i kommunen. Men inte mycket förändrades.
I praktiken är det bara 70 personer som har valt privat eftersom 20 av dem inte längre är beviljade hemtjänst.
– Ett bra betyg åt kommunens hemtjänst, säger Marianne Lilieberg, områdeschef för biståndshandläggare i Jönköping.

Det stora bolaget Attendo Care som finns på ett 70-tal platser runtom i landet, tvingades lägga ner verksamheten i Jönköpings kommun efter mindre än ett år. Och likadant gick det för det mindre nystartade Rubato Health. Det lades också ner. Det var för få brukare för att det skulle löna sig.
Men trots det finns det flera vårdbolag som är intresserade av Jönköping.
– Det är förvånande, med ett så stort intresse., säger Marianne Lilieberg. Det stora antalet bolag gör det svårt att välja. För många äldre är det svårt att veta skillnaderna, de är heller inte vana att välja, säger hon.