LO–förbunden har ett gemensamt avtal med Almega om anställda i bemanningsföretag.
Under fredsplikt har fack och arbetsgivare förhandlat om vissa ändringar och kompletteringar i avtalet.
En av huvudpunkterna i avtalet är hur lönen ska bestämmas för den personal som hyrs in på en arbetsplats.
I nuvarande avtal sägs att lönen ska motsvara genomsnittet för vad jämförbara grupper tjänar som är anställda vid företaget som hyr in personal.

Men det har varit problem med att bemanningsföretaget och fack har haft olika uppfattningar om vilka som är jämförbara grupper eller hur lönen ska beräknas när kundföretaget saknar egna anställda.
Vid flera tillfällen har bemanningsföretag i efterhand tvingats att betala ut extra lön i efterskott sedan facket klagat på att lönen har varit felaktig och krävt förhandling.
LO och Almega kom överens om att i fortsättningen ska lönen, om anställd personal saknas som det går att jämföra med, bestämmas utifrån vad som står i avtalet.
Men Byggnads vann i våras en dom i arbetsdomstolen som säger att det är löneläget på orten som ska vara avgörande. Eftersom domen är bättre för facken än överenskommelsen mellan LO och Almega vägrar Byggnads och andra förbund att godkänna överenskommelsen.

LO har nu försökt att få Almega med på att ändra överenskommelsen efter vad som står i domen men arbetsgivarna säger nej. Förutom beräkning av lönen har LO och Almega enats om att ej uthyrda anställda i bemanningsföretag har arbetsskyldighet nio timmar om dagen inklusive lunch, nu måste de bevaka telefonen dygnet runt i väntan på ett nytt uppdrag.
Anställda ska i fortsättningen vara skyldiga att ta erbjudet arbete upp till 75 kilometer från bostaden.
Varsel om ändrat schema från dag till natt och tvärtom bör enligt LO och Almega göras minst fem dagar i förväg. Det står ”bör” och inte ”ska” eftersom det finns anställda som kan tänka sig att byta skift med kortare varsel.

Alla förändringar i avtalet vad gäller arbetsskyldighet och varsel om skiftbyte får vänta tills lönefrågan är löst mellan LO och Almega.
Förhandlingarna fortsätter men någon lösning finns ännu inte i sikte.