Regnet som skulle få det man sått att börja växa i april kom aldrig, hela östra Afrika är drabbat av svår torka. Boskap och människor svälter, och på Jacintas barnhem och skola i byn Kampi ya Moto i Kenya går pengarna i första hand åt till mat och vatten. Barnen får tvätta sig och sina kläder på lördagar, ransonen med kött och fisk några gånger per månad har fått skäras ner, det blir basmat, bönor och majsgröt. Det är svårt att få tag på grönsaker, vissa saker går att köpa men är mycket dyrt.

Just nu har 72 barn sitt hem på barnhemmet, men över 200 barn går i skolan, över 80 i förskolan. Lärare, och annan personal, cirka 15, ska ha mat och lön, lönekostnaderna ligger på totalt 4 – 5 000 kr i månaden.
– Det finns människor som dött av svält i grannbyn, och i blomdistriktet Naivasha har man stängt sex skolor. Eleverna klarar inte av att gå till skolan, de svimmar, är för svaga eftersom de inte får mat, berättar Jacinta.
De barn utifrån som går i skolan som hör till barnhemmet kommer på helgerna och loven också, det är deras chans att få mat. Deras föräldrar ska betala en skolavgift, men alla klarar inte det, och avgiften är så låg att den inte ens täcker matkostnaden.
– Men allt är inte nattsvart, säger Jacinta. Hon berättar att i november kommer en ny grupp byggelever från Kattegattgymnasiet i Halmstad. De ska börja bygga ett hus där lärarrum och bibliotek ska finnas, projektet stöds av SIDA.

I december åker Jacinta ner till barnhemmet och skolan. Då finns mycket att göra:
– De första eleverna i vår skola går ut 8:an, fem ska börja gymnasiet och två går ut gymnasiet. Nya platser på internatskolor ska ordnas och betalas, och för dem som vill lära sig ett hantverksyrke måste vi också hitta bra utbildning och praktik. Jag hoppas också kunna ordna någon sorts sjukvårdsförsäkring för barnen, vi har svårt att klara plötsliga sjukdomsfall som kräver sjukhusvård.

Bakgrund

Vårdbiträdet Jacinta Njoroge som arbetar i Stockholm startade barnhemmet i sin födelseby Kampi ya Moto 2000. KA och många av KA:s läsare stödjer barnhemmet som är helt beroende av bidrag. Från början hade barnhemmet 8 barn, nu bor här 72. 2006 började en skola byggas här, den är nu helt utbyggd med 8 klasser. Under de snart tio åren har många volontärer från Sverige varit på plats och hjälpt till.
Vill du hjälpa Jacinta kan du sätta in ett bidrag på plusgiro 131 29 25-9, Barnvän Humanitär Organisation eller plusgiro 90 01 18-1 Kampi ya Motos barn.
Läs mer om barnhemmet på www.kampiyamotosbarn.se.

Svält i östra Afrika

FN-organet FAO rapporterade i september att närmare 20 miljoner människor i östra Afrika, som Uganda, Somalia, Kenya och Etiopien nu är beroende av mathjälp, och antalet väntas stiga.