Inom Stockholms stad har totalt 20 avknoppningar ägt rum inom förskolor, fritidsverksamhet och hemtjänst.
Socialdemokraterna har överklagat dem till EU-kommissionen. Avknoppningen av Vantörs hemtjänst har överklagats till länsrätten och kammarrätten av miljöpartisten Jonas Eklund. De anser att verksamheterna har överlåtits till för lågt pris. Det handlar inte bara om inventarierna utan även om kundstock och värdet av personalens erfarenhet.

Statsledningskontoret har nu fått i uppdrag att utvärdera personalövertaganden inom förskolorna.
När det gäller hemtjänst skriver Sten Nordin, finansborgarråd, på sin hemsida att det är LOV, lagen om valfrihetssystem, som ska gälla. Man anmäler om och får tillstånd att starta en verksamhet. Om medarbetare visat intresse att starta eget får de ansöka om att komma med enligt LOV. En marknadsmässig värdering ska göras av det upparbetade så kallade ”goodwill-värdet” som verksamheten kan antas ha.
En mångfald av aktörer ska enligt honom även finnas i fortsättningen.
Även landstinget har satt stopp. KA har tidigare berättat att avknoppningar kan strida mot kommunallagen och EG-rätten. Ett skäl är att fler inte fått chans att ge anbud och att landstinget därför inte kunnat ta ut högsta pris.

Landstingsledamoten Dag Larsson (S) har överklagat avknoppningen av S:t Eriks vårdcentral till länsrätten och kammarrätten. Han har också anmält sex avknoppningar till EU-kommissionen.
Landstinget svarar EU-kommissionen att avknoppningarna inte är statsstöd eller snedvrider konkurrensen.
Ändå har rättsprocesserna fått Alliansens landstingspolitiker att byta linje. När rättsläget är oklart vill inte landstinget som arbetsgivare medverka till att personalen riskerar att hamna i en situation där deras verksamhet ifrågasätts i en långdragen juridisk process.

Före stoppbeslutet hade 22 vårdcentraler anmält intresse för att ta över verksamheten. De har fortfarande chansen. Men om de gör det ska en betryggande andel i personalen samtycka. Och i så fall kommer det personalägda bolaget få bjuda på verksamheten i konkurrens med andra.
– Det är inte garanterat att personalen vinner, säger Elisabet Wallin på landstingets utvecklingskansli.