Kronofogden rapporterar om att allt fler hamnar i skuldfällor genom sms-lån. Hur ska problemen lösas?
– Det behövs skärpta lagar och regler, på EU-nivå, nationellt och på kommunal nivå. Inget hindrar att vi i Sverige har hårdare regler och till exempel använder oss av ockerlagen. Man får inte ta ut hur höga räntor eller avgifter som helst.

Kan man göra något mer?
– Javisst, det handlar också om marknadsföringen. Här måste påföljden bli hårdare, annars struntar företagen i lagen. Man kan också införa en sorts ångerrätt, en fördröjning, så att människor inte faller för en impuls utan får tid att tänka efter.

Vad kan man göra i en enskild kommun?
– Konsumentvägledaren i kommunen kan ge råd och sprida kunskap. Och jag vill att människor ska få bättre hjälp att ta sig ur skuldfällan. Man kunde skapa sociala lån, med villkor som gör att människor kan komma tillbaka. I Finland har kommuner och kyrkan startat sådana.

Gör det något om man får betalningsanmärkningar?
– Ja, det påverkar ens möjligheter att skaffa bostad och få arbete. Allt fler arbetsgivare tar kreditupplysningar innan de anställer någon, och man kan få betala högre försäkringspremier i sin bilförsäkring.