Kommunals ordförande i Katrineholm, Britt–Inger Karlsson, gillar inte att frivilligarbetare kommer in och tar över ”de roliga” arbetsuppgifterna som att promenera, sitta ned och tala med de äldre eller att läsa tidningen för dem.
– Och jag vet att detta blir svårt att hindra att de frivilligas arbetsuppgifter växer till att också handla om annat än det som räknas som komplement. Så var det när vi hade Plusjobbare inne i kommunens verksamhet tidigare, säger hon.
Britt–Inger Karlsson sitter nu i förhandlingar om kommunens varsel om uppsägning av 47 anställda, varav 46 är kommunalare, inom äldreomsorgen.

Katrineholms kommun har sedan länge ett samarbete med en väncentral med cirka 120 pensionärer som frivilligt åtar sig att vara vänner med andra äldre.
– De gör det vänner gör och är oerhört värdefulla inom vår äldreomsorg, säger Lena Andreasson.
Dessutom har kommunen nyligen åtagit sig att ta emot 75 personer med Fas–3 jobb från arbetsförmedlingen. Varje placering ska göras i förhandling med Kommunals sektion i kommunen för att undvika att ordinarie jobb trängs undan.
– Fas–3 jobbare kommer att vara på praktik och utföra arbetsuppgifter som den ordinarie personalen inte hinner med, säger Lena Andreasson.

Förvaltningschefen vill försäkra Kommunal att ingen anställd som nu sägs upp kommer att ersättas med frivilligarbete eller av någon med arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
– Men det är oundvikligt att våra anställda tvingas prioritera ned sina arbetsuppgifter. Det kommer att gå ut över de äldre som får sämre vård och omsorg. Därför är det bra att vi kan använda frivilligarbete och fas–3 jobb som komplement, säger Lena Andreasson.