Sex berättarröster flätas samman i denna poetiska roman om de konsekvenser slavhandel och religiösa strider får för människorna på en farm i norra Virginia under slutet av 1600-talet – de svartas första tid i Amerika.

En grupp unga kvinnor står i centrum: Sorg, som slängdes iland efter ett skeppsbrott, Florens, som gavs bort av en slavägare, Lina indiankvinnan och Rebekka, den unga flickan från England som gifts bort med Jacob, som handlar med varor och äger en liten farm i Virginia.

Liksom i romanen Älskade, som bidrog till att Morrison fick Nobelpriset 1993, får vi lidandet, kärleken och kampen in på huden, med ett poetiskt språk som spränger gränser, bitvis förvirrar och hela tiden berör.