Socialstyrelsen ansvarar i dag för tillsynen av hälso- och sjukvården. När den också får ansvar för äldreomsorgen samordnas tillsynen av hela vårdkedjan.
Nu ska samverkan mellan äldreboenden och hälso- och sjukvården granskas. I fokus står multisjuka och läkemedelsförskrivning.
– Vi vill få en nationell bild. Brister ska påtalas. För undersköterskor kan detta vara ett stöd.