– Från kommunals sida är vi övertygade om att det skulle gynna både arbetsgivare och anställda att öka möjligheten att förvandla säsongsanställningar till heltidsarbeten, säger Lenita Granlund, ombudsman på Kommunal och ledamot i den gemensamma arbetsgruppen.
Det skulle också göra det möjligt att ”flexa” arbetstiden utifrån den säsongsmässiga arbetsbelastningen, säger hon.

Fram till 2008 kunde säsongsanställda få a-kasseersättning som beräknades på inkomst som han/hon skulle ha fått om arbetet pågått under hela året.
Efter det ändrades beräkningen så att a-kassan bara beräknades på den verkliga inkomsten för det utförda arbetet, t.ex sex månaders lön.
Det innebar att det blev svårt för de flesta att leva på halva årsinkomsten. De säsongsanställda måste se sig om efter andra lösningar för att kunna försörja sig.
– Vi fick förståelse för detta från arbetsgivarna. Kyrkan riskerade ju på detta sätt att förlora en stor grupp kompetenta medarbetare. Det skulle också resultera i överkostnader för rekrytering och upplärning av nya kyrkogårdsarbetare.