Siffrorna visar att arbetarna i Sverige under 2007 och 2008 i genomsnitt fick 1 640 kronor mer i månaden. Tjänstemännen nästan 700 kronor mer.
Kommunanställda arbetare (kommunalarna) fick 1 610 kronor, det vill säga nästan som genomsnittet för arbetare. Kommunalarna som jobbar för landstingen fick lite mer, 1 770 kronor.

Det innebär att kommunalarna fick 9,1 procent i kommunerna och 9,6 i landstingen jämfört med 8,3 procent för samtliga arbetare i Sverige
– Det känns bra att vår satsning på kvinnor och lågavlönade i senaste avtalsrörelsen har visat resultat. Det är viktigt att också i kommande avtalsrörelser fortsätta arbetet med att få bort ojämställda löner, kommenterar LO:s avtalssekreterare Per Bardh.
Landstingsanställda tjänstemän fick mer än kommunanställda tjänstemän, 2 160 kronor mot 1 700 kronor.

Skillnaden mellan löneökningarna för arbetare respektive tjänstemän var betydligt större inom industri. Medan arbetarna inom tillverkningsindustrin fick i genomsnitt 1 740 kronor fick tjänstemännen där 3 000 kronor.
Bland de grupper som LO-rapporten redovisar gick det bäst för tjänstemännen inom byggnadsindustrin, 3 960 kronor, och sämst för statligt anställda arbetare, bara 1 360 kronor mer i månaden.

Rapporten innehåller också ett avsnitt vad som hänt under de senaste tio åren. Under den perioden har löneskillnaderna minskat något mellan kvinnor och män räknat i procent, men inte i kronor. De senaste årens minskningar bland arbetare innebär att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är tillbaka på samma nivå som i mitten på 90-talet.

Huvudorsaken är att löneutvecklingen inom kommuner och landsting har varit relativt bättre efter 2001. Drygt 80 procent av arbetarna där är kvinnor.
Skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare är dock betydligt större än könsskillnaderna. Och det gapet mellan arbetare och tjänstemän har nästan fördubblats från 5 400 kronor 1998 till 9 300 kronor 2008.

Månadslön 2008 Kvinnor Män
Arbetare 19600 22500
Tjänstemän 27000 34800