För ett år sedan gav Marjaneh Bakhtiari ut romanen ”Kan du säga shibbolet?” som kretsar kring familjen Abbasi i Malmö. Inför bokutgivningen träffade hon KA för en intervju (som du kan läsa här intill).

Titeln ”Kan du säga schibbolet?” anspelar på en passage i Domarboken i Gamla testamentet. Betydelsen handlar om språket som lösenord eller igenkänningstecken, ett sätt att sortera ut människor.
ABF litteraturstipendium innehåller 20 000 kronor. Bland tidigare pristagare finns Sara Lidman (1996), Göran Greider (2002) och Peter Birro (2008).

Marjaneh Bakhtiari
Marjaneh Bakhtiari.
Foto: Anna Olsson

Hela motiveringen från juryn lyder som följer:
”Marjaneh Bakhtiari tilldelas ABFs litteraturstipendium för sin hämningslösa drift med det politiskt korrekta och med välmenande mångfaldssatsningar och hon punkterar effektivt förenklingar som rör makt, kultur och identitet. Berättelsen ”Kan du säga Schibbolet” utspelar sig under mångkulturåret 2006 hos en iransk familj i Malmö. Familjen presenteras som den svenska integrationspolitikens dream-team, en framgångsrik, välintegrerad medelklassfamilj som kan framställas som det goda exemplet i medierna. Marjaneh Bakhtiari är starkt medveten om att vi aldrig är bara klass, kön eller etnicitet – vi är allt samtidigt, både inom oss och i det omgivande samhället. Marjaneh Bakhtiari vill väcka debatt och ifrågasätta schabloner. Hon gestaltar motsättningar hellre än att ge färdiga patentlösningar på problem. Bakhtiari beskriver människor på ett ironiskt men ändå kärleksfullt sätt. Ingen slipper undan, varken vuxna eller ungdomar, svennar eller blattar, akademiker eller arbetare – vi får alla en släng av sleven. Kan du säga Schibbolet bjuder in läsaren till en myllrande, hisnande, underhållande upptäcktsresa genom Sverige.”