SVAR: Du ska upphöra med all beskärning. Normalt beskärs stenfruktträd bara de tre-fyra första åren och sedan gör man mindre korrigeringar vid behov. Ditt träd kanske inte är självfertilt utan behöver en annan sort som kan hjälpa till med pollineringen. Ta reda på vilken sort du har och om det finns pollinerande sorter i närheten!