Jag misstänker att trädet angripits av en svamp som kallas silverglans eller purpurskinn, vars symtom brukar dyka upp några år efteråt. Bladen får en mattgrön nyans och en tydlig blyerts- eller silverglans. Orsaken till angreppen är ofta obalans mellan krona och rot, vilket kan bero på tidigare hård eller felaktig beskärning.För att minska angreppen rekommenderas att man tar bort och bränner angripna grenar, men det låter inte bra, tycker jag. Det svenska företaget Binab har tagit fram antagonistsvampen Tricoderma, som lär fungera mot just silverglans. Metoden används bland annat inom ekologisk fruktodling och är kanske värd att prova?

Adressen är www.algonet.se/~binab/Mossan är ofarlig för trädet, men kan dess värre vara en bra plats för skadeinsekter att övervintra i. Sprickorna i stammen är inte mycket at göra åt och kan bero på snabba temperaturväxlingar eller kraftig tillväxt under tidig vår och försommar.