Verktyget som kommunen tänker använder sig av är skapat av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. HBT betyder homosexuella, bisexuella och transpersoner och i Tomelillas ansökan om pengar från Allmänna Arvsfonden har man räknat ut att det bara i Tomelilla, en Skånekommun med 12 800 invånare, bor 150 barn med ”alternativa familjebildningar”.
Till detta har man förutom HBT-bakgrund också räknat de barn som har ensamstående föräldrar.

Det finns sedan tidigare bland annat en HBT-certifierad vårdcentral i Stockholm, så konceptet i sig är inte nytt. Men om barnomsorgen i Tomelilla blir certifierad är det första gången certifieringen kommer barn till del på ett så direkt sätt.
Kommunalarbetaren har talat med personal på båda de berörda förskolorna – Lärkan och Västervången – och ingenstans tycker man att det här är en särskilt stor fråga.
Man har inte heller stött på några reaktioner från föräldrar efter att lokalpress och lokalradio berättat om planerna.
– Vi ser inte certifieringen som det absolut viktigaste, utan det är mer ur aspekten av allas lika värde. Man har rätt att bli behandlad lika som förälder och barn också, säger rektor Pia Svensson på Lärkans förskola.

Sammanlagt finns 600 barn i Tomelillas förskolor, i det första steget rör HBT-certifieringen alltså två av dessa och sammanlagt 180 barn.
Om projektet faller väl ut planerar kommunen att HBT-certifiera ytterligare en förskola samt en skola med barn i åldrarna 1-12 år. Allt i samarbete med RFSL.
Kommunen har sökt 108 000 kronor från Allmänna arvsfonden och tänker själv lägga 243 000 kronor på bland annat löner och kompetensutveckling för personalen på Lärkan och Västervången.