Personer som mer än fem gånger om året går till jobbet trots att de är sjuka, löper större risk att bli långtidssjukskrivna.
Detta gäller oavsett hälsa, tidigare sjukskrivningar och livsstil, visar forskare vid Karolinska Institutet. Andra riskfaktorer är stress, dålig sömn och skiftarbete.