– Mycket talar för att det beror på tidspress. Heltidsjobbet gör att det blir mindre tid för det som väntar hemma, säger Birgitta Floderus, forskningsledare vid Karolinska Institutet.
Tydligast är det för dem under 30 år. Det kan bero på att de känner höga kravet i jobbet. Men också på att trycket på att vara en bra förälder har ökat. De mammorna får kanske mindre hjälp av sina föräldrar som är fyrtio- eller femtiotalister. Trots att kvinnor med barn har kroniska sjukdomar mer sällan än kvinnor utan barn, skattar de oftare sin hälsa som dålig.
– Är man mån om barnen mår man sämre när man inte hinner.
Det är nästan samma mönster för ensamstående och sammanboende. En partner som tjänar pengar gör ingen större skillnad.
– Om man är sammanboende kan den situationen ge upphov till konflikter när det gäller arbets- och ansvarsfördelning.

Birgitta Floderus tror att en lösning är ökad jämställdhet.
– Om man får lika lön för likvärdiga jobb, får man en mer jämlik arbetsfördelning mellan såväl betalt och obetalt arbete. Då skulle fler pappor gå ner i tid, ta ut mer föräldraledighet och vara hemma med sjuka barn.
Är detta ett argument emot kraven om rätt till heltid?
– Nej, många kvinnor utan barn vill ha heltid. Varför ska de inte få det? Både mammor och pappor skulle kunna jobba heltid i en del av livet och deltid i en annan.
Själv har hon jobbat heltid och varit ensamstående med två barn.
– Det gick bra. Det innebar mest arbete och barn, inte så mycket annat. Men jag har sovit gott, man gör det när man är trött.

ID: Birgitta Floderus

Birgitta FloderusYrke: Professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
Ålder: 66 år.
Familj: Två vuxna barn, två barnbarn.
Bor: Stockholm.
Aktuell: Med en forskningsrapport som visar att mammor som jobbar heltid har sämre hälsa. Studerar nu om kvinnor med barn är sjukskrivna mer.
Bakgrund: Forskare vid Arbetslivsinstitutet.

Resultat från forskningen

Kvinnor med barn som jobbar heltid vill oftare gå ner i tid.
Det gäller främst
de sammanboende.
En majoritet är nöjd med tiderna.
Kvinnor som arbetar har oftast bättre hälsa än de som inte har arbete.

Ur rapporten: Work status, work hours, and health in women with and without children.